google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 1

01. กระดูก 300 ท่อน 1

02. กระดูก 300 ท่อน 2

03. กองทุกข์

04. ก้อนอสุภะ

05. กามคุณิ

06. กาย เวทนา จิต ธรรม

07. กายเป็นเพียงธาตุ 4

08. กายมีจิตครอง

09. การจดจําคําสั่งสอน

10. การบูชาด้วยการภาวนา

11. การปฏิบัติภาวนา

12. การภาวนาเบื้องต้น

13. การอดทนทำให้ได้ปัญญา

14. กำหนดเห็นความตาย

15. กิเลส

16. กิเลสเป็นของละได้

17. กิเลสเป็นปัจจัยให้เกิด

18. กิเลสมาร

19. กิเลสมาร สังขารมาร ขันธมาร

20. กิเลสอยู่ที่ใจ

21. กินแล้วนอนเหมือนสุกร