google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 13

01. รวมจิตให้ตั้งมั่น

02. รวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน

03. ร่างกายเป็นของเน่าเหม็น

04. รีบเร่งภาวนา

05. รุกขมูลร่มไม้เป็นเสนาสนะ

06. รู้แจ้งแล้วละ

07. รู้จำเพาะจิต

08. รู้ที่ไหนตั้งที่นั้น

09. รูป - นามไม่เที่ยง

10. รู้อยู่ที่กาย วาจา

11. ลมไม่เข้า ออก ก็ตาย

12. ลิงหลงเงา

13. ลืมว่าเราไม่ตาย

14. วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่

15. วิชาใจเป็นวิชาลึกลับ

16. วิริเยนทุกขมัตเจติ - ความเพียร

17. วิริยะ-ขันติ-บารมี

18. ศรัทธา 3

19. ศรัทธาความเชื่อ

20. ศรัทธาหัวเต่า

21. สงบในจิต

22. สงบกายวาจาใจ

23. สงบใจละความโกรธ