google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 14

01. สติปัฎฐาน

02. สติปัฎฐาน 4

03. สติเฉพาะหน้า

04. สติมีความสัมผัสต่อการภาวนา

05. สมบัติของแผ่นดิน

06. สว่างด้วยปัญญา

07. สอนเริ่มสนใจทำบุญภาวนา

08. สอนใจตนเอง

09. สอนให้สงบตั้งมั่น

10. สบายจิตก็รู้ ไม่สบายจิตก็รู้

11. สังขาร เกิด ดับ

12. สัจจะอธิฐาน

13. สุข - ทุกข์ให้ผลทุกเวลา

14. สุดยอดของศาสนา

15. สู้ความตายไม่ได้

16. หนีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้

17. หม้อไฟแดงอยู่ที่ปาก

18. หลงไปตามอาการภายนอก

19. หลงผิดคิดว่าเป็นตัวตน

20. หลบไม่พ้น

21. หลักใจ