google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 2

01. เกิดมาได้อะไร

02. เกิดมาเป็นทุกข์

03. เข้าถึงธรรม

04.เข้าพรรษา ๙ ก.ค. ๒๒

05. เจตนาที่เป็นบุญิ

06. เชือกผูกคอ - บอผูกศอก

07. เดินทางผิด

08. เตือนใจให้มีสติทุกเวลา

09. เตือนจิตกิเลสที่ประมาทมัวเมา

10. เตือนตน

11. เตือนนักภาวนา

12. เทศน์วันปวารณาออกพรรษา

13. เพราะเชื่อกิเลส

14. เพียรปฎิบัติภาวนา

15. เมตตาธรรม

16. เลิกละบาปประกอบบุญ 2

17. เส้นทางสู่ความสุข

18. เห็นโทษในการเกิด

19. เห็นแจ้งด้วยปัญญา

20. เห็นมรณะภัย

21. เอาใจมาเก็บไว้ที่ปลอดภัย

22. เอาใจสอนใจ

23. เอาใจภาวนา 2