google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 4

01. ใจสงบแล้วเบิกบาน

02. ให้ใจอยู่กับสติ

03. ให้จิตระลึกถึงลมเข้าออก

04. ให้นึกถึงความตายเสมอ

05. ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า

06. ให้วางเฉยเหมือนแผ่นดิน

07. ไม่คิดอิจฉา พยาบาท

08. ไม่ต้องรอพระศรีอารย์

09. ไม้ตาย

10. กลัวความตาย

11. กายคตาสติภาวนา

12. การปฏิบัติบูชา

13. กิเลสไหม้กายวาจาจิต

14. กิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมา

15. ของเก่าเข้าใจว่าของใหม่

16. ของกลางโลก

17. ของสมมุติ

18. คนตาบอดคลำช้าง

19. ขัดจิตด้วยสมาธิ

20. ขันธมาร

21. คนใจเบา

22. คนใจบาป

23. คนจนใจ จนตัว