google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 5

01. คนตาบอดจูงคนตาบอด

02. ความเพียร

03. ความเพียรคือทางสู่ความสำเร็จ

04. ความโกรธเหมือนไฟ

05. ความตายเตือนตน

06. ความตายต้องเข้าถึงทุกคน

07. ความตายประมาทไม่ได้

08. ความตายมีอยู่ตลอดเวลา

09. ความทุกข์

10. ความประมาทมัวเมา

11. ความสุขในพระนิพพาน

12. คุณงามความดี

13. คุณพระเป็นที่พึ่ง

14. คุณพระรัตนตรัย

15. จงทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคง

16. จงยกจิตใจให้สูงขึ้น

17. จงห่วงตนเอง

18. จักรพัตราธิราช

19. จิต 2 ดวง

20. จิตเป็นธาตุนามธรรม