google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

เสียงธรรมแผ่นที่ 8 รายการที่ 193 - 236  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. สุดยอดของการภาวนา

02. แจ้งที่ใจ

03. ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป

04. ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว

05. ภาวนาในกาย วาจา จิต

06. 31 สิงหาคม 2531

07. บุญอยู่ที่ใจ

08. มรณะกรรมบาน

09. อนัตตา

10. อริยสัจจัง

11. สงบที่จิต

12. สิ่งไม่ดีให้เลิกละ

13. ภาวนาฆ่ากิเลส

14. สอนใจตัวเอง

15. มหาสติมหาพิจารณา

16. ทรมานตน

17. ดี ชัว กิเลสพลิกแพลง

18. ประวัติถำผาปล่อง

19. กาย เวทนา จิต ธรรม

20. ฝึกจิตให้มีอุเบกขา

21. อุบายสร้างบารมี

22. เข้าถึงด้วยการปฏิบัติ

23. นักภาวนากลัวตาย

24. 23 กันยายน 2526

25. ดูมรณะกรรมฐาน

26. อสุภกรรมฐาน

27. วันวิสาขบูชา

28. สังโยชน์ 3

29. ดับไฟกิเลส

30. บารมี 10 เมตตาภาวนา

31. เราต้องตาย

32. ใจวานร

33. รวมจิตให้เป็นหนึ่ง

34. ความอดทน

35. สังขารมาร

36. อุบายธรรมภาวนา

37. ความตาย

38. ร่างกายเป็นยาหม้อใหญ่ - อาการ

39. ทางรู้แจ้งเห็นจริง - ธรรมปฏิบัติ

40. การพิจารณากาย

41. หญ้าปรกตอ

42. แนวทางฝึกฝนอบรมตน

43. ภาวนาดูให้รู้แจ้ง

44. กลัวมารกิเลส